- Stefan Magic

Till innehåll

Huvudmeny:

Magi Historia
Lite Svensk Trollerihistoria


Magin utveckling i Sverige skiljer sig inte nämnvärt från utvecklingen i andra länder. Även här fanns sedan lång tid tillbaka trollkarlar med "övernaturliga" krafter liksom det fanns trollkarlar av typ taskspelare (uttrycket kommer av att artisten "spelade konst stycken ut ur taskan", dvs han hade sina tillbehör i en väska).

I en svensk svartkonst bok från 1700-talet kan man läsa om hur man gör sig osynlig:

"Tag en död människohufwudskalle och graf honom neder i gorde på det ställe som är klockt och sätt en ärta genom ögat på skallen och låt henne wäxa och mogna. tag sedan up henne och spräck ärterna, men akta dig at du icke tappar någon. Tag sedan en ärta tillikes uti i munnen och ställ dig för en spegel till dess thu hittar den rätta, så ser du dig inte uti spegeln."

Ungefär samtidigt med detta kunde man i Stockholm tidningarna läsa att Johan Friedrich Albertus anlänt till staden och på hans program stod bl a:

Skär han huvudet av en duva att hon bliver död och gör duvan åter levande. Slår tvenne ägg i en hatt, håller dem över ljuset, vilka bliva efter tvenne minuters förlopp bakad pannkaka. Gör han inom två minuter persilia växande.
Det finns få uppgifter om Svenska trollkarlar verksamma på 1700- och 1800 -talet.

På 1920 och 1930 talet var Max von Rhodin & Madame Trilby ett av dom största namnen. Andra publik favortier i början av 1900 - talet var Gerald Malmgren, Bernadotte Nordenstam, Robert Nordström, Solimann & Solimannée, Oswald Thuréo.

Vill du läsa mer om Svenska trollkarlar så kan jag rekommendera böckerna "Trollare och andra underhållare" & Sveriges trollkarlar båda skrivna av Christer Nilsson ( Sveriges Magi Arkiv)

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny